2016_06 Monika Sebešová získala 2.miesto na umeleckej súťaži "DIELO TVOJICH RÚK"

Prácu "MOJA RODNÁ ZEM" som robila na umeleckú súťaž "DIELO TVOJICH RÚK". Prácu som prvýkrát robila s akvarelom a pastelkami. Bolo to veľmi zaujímavé ale aj náročné, keďže som nevedela, čo si pri tejto technike môžem dovoliť. To, že som sa na tejto súťaži umiestnila na 2. mieste ma veľmi teší hlavne preto, že som mohla reprezentovať našu školu. Prácu som robila pod vedením p.uč. Kotorovej. Dúfam a pevne verím, že naša škola bude mať veľa šikovných žiakov a bude ich naďalej odborne pripravovať nie len na súťaže ale aj na šťastné a kompetentné vykročenie do života.

Monika Sebešová