2015_06 Výstava klauzúrnych prác za 2.polrok

...fotky...