2015_06 V júni sa v publicite udialo...

V nadväznosti na májovú prácu v publicite sme prepojili informácie o projekte na dvoch významných portáloch, ktoré informujú o projekte neustále a nezávisle od seba. Na profiloch Peter Paľonder a Leonardo SUŠ Kežmarok sú zdieľané príspevky Tlačovej agentúry TASR, ktorá v pravidelných intervaloch zverejňuje články o projektových aktivitách, čo umožňuje de facto neobmedzené zdieľania a časovo neohraničenú informovanosť v širokom spektre užívateľov všetkých spomenutých webových prvkov. 
Fyzicky pokračujeme vo fotodokumentácii aktivít a meniacich sa priestorov školy a evidujeme zvýšený záujem o techniku a knihy, ktoré projekt priniesol.