2015_06 Ciele aktivity skoro naplnené...

V septembri sme sa zúčastnili exkurzie v Podtatranskom múzeu zameranej na expozíciu o textile a čipkách, ktoré sú uložené v depozite múzea.

V novembri zase exkurzie v Múzeu v Kežmarku, ktorá bola spojená s odbornou prednáškou o ľudových odevoch na Spiši a využití čipky v nich, o historickom vývine týchto odevov. Žiaci mali možnosť vidieť aj kúsky zo zbierky z depozitu, ktoré nie sú momentálne inštalované vo výstavných priestoroch múzea.

 

V mesiacoch október 2014 až február 2015 prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi,

 

Žiaci 4. ročníka SKT pracovali v rámci predmetu navrhovanie na návrhoch paličkovaných šperkov vyberali vhodné materiály a farebné kombinácie priadzí. Na hodinách technológie konzultovali postupy ich zhotovenia- jednotlivé druhy väzieb a vzorov a na hodinách praxe ich zhotovovali. Žiaci spoznávali techniku paličkovania- základné úkony a druhy spletania a jednoduché väzby, ale aj rôzne druhy priadzí používaných pri tejto technike.

 

Okrem priamej činnosti so žiakmi na vyučovacích hodinách sme pracovali na príprave módnej prehliadky, predvedení paličkovaných šperky– výber hudby, práca s modelkami, ktorými sú naši žiaci, choreografiou, nácvikom... Prehliadku predvedieme aj v septembri na stretnutí rodičov a na záverečnej konferencii projektu.

Z nafotených materiálov z exkurzií a školských prác sme spracovávali vzorkovník čipiek.

 

 

Vypracovala: Mgr. Zlatica Svitanová, 30.6.2015