2015_05 Publicita v máji

V publicite sme sa v máji sústredili na administráciu kníh v knižnici a ich evidenciu. Sme veľmi radi, že sa už aj nové odborné projektové knihy začali požičiavať a používať na vyučovacích hodinách, čo si vyžaduje časovo náročnú registráciu nových používateľov a ich administráciu. Naďalej sme fotograficky dokumentovali prerábané miestnosti a prichádzajúcu techniku.
Za novinku v publicite považujeme prípravu facebookového profilu pre zdieľanie informácií o projekte a jeho prepojenie na server TASR - Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.