2015_04 Vernisáž výstavy Moje (ne)istoty v KTV

Príspevok o vernáži v KTV

Dňa 15.04.2015 odvysielala Kežmarská televízia v Kežmarskom magazíne č.465 príspevok pod názvom "Výstava Moje (ne)istoty". Je to reportáž o vernisáži z výstavy. 

Celý príspevok si môžete pozrieť tu:

https://ktv.kezmarok.sk/archiv/435-kezmarsky_magazin_c_465.htm

(začiatok v 15min 18sek).