2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V marci 2015 sa vypracovali elektronické prezentácie na napísaný učebný text Marketing, taktiež prebehlo overovanie učebných textov a spracovanie elektronických prezentácií žiackych prác.