2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

V mesiaci február sa pracuje na didaktickej pomôcke, ktorá slúži na rozširovanie predstáv a podporu obrazotvornosti a skladá sa z kruhu otvoreného farebným spektrom rôznorodých vecí  bežne sa nachádzajúcich v obytných interiéroch. Kruhom sa dá manipulovať , dá sa otáčať a v praxi sa dá využiť pri zadávaní praktických úloh a riešení rôznorodých požiadaviek možného klienta.