2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

V mesiaci február sme pokračovali v  písaní metodickej príručky - pracovných listov (Tvorba uška na nádobu,  Tvorba jednoduchej nádobky - ručné točenie).
Tiež sme upravovali niektoré časti videa a dopĺňali do nich texty.