2015_02 Publicita v januári

V januári sme v aktivite publicita nadviazali na prácu z decembra vo forme zhromažďovania informácií o priebehu aktivít, keďže sme očakávali knihy do knižnice, pripravili sme knižnicu po všetkých stránkach, pripravili sme software na evidenciu nových kníh, technické priestory a označovacie štítky.