2015_02 Kežmarské noviny 04/2015 - "Aktivity Strednej umeleckej školy"

Prečítajte si príspevok v Kežmarských novinách č.04/2015 pod názvom "Aktivity Strednej umeleckej školy".

Ide o dva články :

  • Spolupráca s Archeologickým ústavom
  • Didaktická technika (ide o nákup techniky z prostriedkov projektu 

    "Moderna a tradícia"

    s kódom ITMS - 26110130578)

 

- príspevok nájdete v KK novinách č.04/2015 na str. 13 ...TU...  (noviny momentálne ešte nie sú v elektronickej podobe na webe)