2015_01 V novembri sme pokračovali v práci...

V novembri sme pripravili propagačný materiál o škole a projekte, ktorý sa používal počas náborov deviatakov na základných školách a informačné letáky, ktoré sa použijú ešte počas Dňa otvorených dverí. 

V priebehu mesiaca november sme robili nábory na základných školách v Poprade, v Starej Ľubovni, v Levoči a v Spišskom Podhradí, počas ktorých bol propagovaný aj náš projekt.