2015_01 Čo sa udialo a deje v projekte v aktivite (november 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

V mesiacoch október až november prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi, v predmetoch navrhovanie, prax. Žiaci 4. ročníka SKT pracovali na návrhoch paličkovaných odevných doplnkov, ktoré následne začali zhotovovať.

V novembri sme sa zúčastnili exkurzie spojenej s odbornou prednáškou v Múzeu v Kežmarku, ktorá bola zameraná na historický vývin ľudového odevu a používanie čipky (a zvlášť paličkovanej) v tomto odeve. Celý priebeh činnosti v rámci aktivity je zdokumentovaný na fotografiách.