2015_01 Čo sa udialo a deje v aktivite (november 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V  novembri 2014 sa vypracovali tieto učebné texty:

  • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky:

Marketingové nástroje a postupy, Marketingový informačný systém, Správanie zákazníkov.

 

  • odborný personál 2 – Mgr. Zuzana Girgášová

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky:

Vonkajšia reklama – výhody, nevýhody. Internet – výhody, nevýhody. Používané typy písma. Výber slov a dĺžka viet. Dôležitosť farby v reklame.

Zároveň prebehlo overovanie učebných textov v IV.A PV na predmete Propagácia a reklama.