2014_11 Záverečná správa k plenérom 1 a 2

Aktivita 3.9. Plenér – krajinársky kurz

 

Správa koordinátora aktivity

 

Na začiatku aktivity prebehla jej príprava, ktorá pozostávala zo spracovania podpornej dokumentácie k zabezpečeniu aktivity  3.9. Plenér – krajinársky kurz.

V rámci  realizácie projektu Moderna a tradícia sa organizoval v jesennom období školského roku 2014/2015 Plenér - krajinársky kurz  pre žiakov druhých ročníkov za účelom nadobudnutia zručnosti a rozvoja schopnosti a techniky v oblasti výtvarnej výchovy, orientácie v plenéri s dôrazom na zlepšenie zručnosti v kresbe, farebného cítenia, zobrazenia perspektívy a hĺbky a za cieľom inovácie vyučovacieho procesu.

 

Plenér sa konal v dvoch kurzoch- v termínoch:        

                22.09.2014 – 26.09.2014

                29.09.2014 –  03.10.2014

 

Personálne  ZABEZPEČENIE

krajinárskeho kurzu č.1:

Pedagógovia:

                                                         Mgr. Kovalčík Stanislav

                                                         Mgr. Kotorová Milada

                                                         Mgr.art. Česla Jozef

                                                         Mgr. Trembová Alena

                                                         Mgr. Podolinská Nikola

Žiaci:

  1. skupina

2.skupina

3.skupina

4.skupina

5.skupina

Batorová Renáta

Jakubčáková PetraPatrícia

Kieferová Nikola

Rusnačiková Diana

Kulomberová Michaela

Bíliková Michaela

Kičinová Michaela

Maľaková Zuzana

Sulitková Klaudia

Lupták Tomáš

Bíro Erik

Lahetová Katarína

Pribylincová Katarína

Zoričáková Klaudia

Ambrózová Barbora

Jacko Marek

Mindeková Kristína

Regitko Adam

Garabášová Klaudia

Slodičáková Radoslava

 

krajinárskeho kurzu č.2:  

Pedagógovia:

                                                         Mgr. Kovalčík Stanislav

                                                         Mgr. Kotorová Milada

                                                         Mgr.art. Česla Jozef

                                                         Mgr. Trembová Alena

                                                         Mgr. Svitanová Zlatica

 

Žiaci:

 
  1. skupina

2.skupina

3.skupina

4.skupina

5.skupina

Barišová

Lenka

Keržina

Dávid

Polačeková

Lenka

Grich

Dávid

Badovská

Patrícia

Bevialqua

Adam

Kuľka

Kamil

Tomaľová Terézia

Jahoda

Róbert

Frindtová

Natália

Ferenčáková Monika

Ležáková Romana

Zvalená

Kristína

Michlík

Tomáš

Oravcová

Tímea

Kapustová Kristína

Neupauerová Zuzana

Garabáš 

Martin

Riššová

Zuzana

Regešová

Lenka

 

 

 

Počas pobytu na plenéri v Červenom Kláštore žiaci vytvorili fotografické a výtvarné práce pod odborným vedením učiteľov, ktorí im odovzdávali svoje odborné skúsenosti. Žiaci vo svojich prácach zachytávali farebné scenérie Červeného Kláštora a okolitej prírody. Vyskúšali si techniky kresby detailov, historických  stavieb  Červeného Kláštora - technikou suchého pastelu na imprimitúre liehovým moridlom, negatívnu a pozitívnu kresbu, tiež fotografovanie detailov kvetov a rastlín - fotografovanie v prírode s použitím makrokrúžkov, tvorivé využitie hĺbky ostrosti a iné zaujímavé techniky, ktoré ich obohatili.

Z vytvorených prác na plenéri vytvorili účastníci v priestoroch spoločenskej miestnosti školy výstavu.

 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Zuzana Girgášová

 

Kežmarok  09/10/2014