2014_10 Pokračuje v spolupráci so SAV Archeologickým pracoviskom v Nitre na zhotovovaní artefaktov z kniežacej hrobky

Aj v školskom roku 2014/2015 Naša škola pokračuje v spolupráci so SAV Archeologickým pracoviskom v Nitre na zhotovovaní artefaktov z kniežacej hrobky.

Pokúšame sa zhotoviť model kniežacej hrobky v rámci SOČ pod vedením Ing. D.Mačákovej.

Pokúsime sa vyrobiť repliku sústruženého stola z topoľového dreva o priemere 93 cm. Začneme modelom.

Na záver šk. roka v rámci praktickej časti odbornej zložky zrealizujeme repliku posmrtného lôžka, doplnenú o nove kusy nábytku nájdené v hrobke, ktoré dodatočne boli zakonzervované.Ing. Marta Perignáthová