2014_10 Nákup techniky pre aktivitu (4.4 Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov) a jej označenie

 

...fotky...

 

Z rozpočtu aktivity 4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov bolo nakúpených 19 kusov drevoobrábacích nástrojov a iného elektrického náradia spolu v hodnote 4915 EUR, ktoré boli zaevidované a označené štítkami projektu (v súlade s manuálom projektu pre publicitu a informovanosť).

Nadobudnutý majetok školy budú používať predovšetkým žiaci konzervátorského a reštaurátorského odboru, ale v druhom rade aj ostatní žiaci hlavne pri inštalácií a deinštalácií výstav. Nástroje a zariadenia budú nápomocné aj pri prezentácii a propagácii školy a projektu.