2014_09 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity projektu (júl - september 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne jún/september 2014 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené. Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách a prechádzajú jazykovou korekciou. Činnosť koordinátorky aktivity- Zabezpečuje a koordinuje aktivitu po technickej stránke, pripravuje prezenčné listiny, riadi zasadnutia. Činnosť odborného personálu spočíva v písaní a textov a jazykovej korektúre textov.

 

Momentálne sú rozpracované tieto ďalšie kapitoly:

 

FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL

  • Druhy fotografických materiálov a ich základné časti
  • Charakteristické vlastnosti (svetelná citlivosť, gradácia, expozičná pružnosť, farebná citlivosť, zrnitosť)
  • Chyby fotografických materiálov (závoj, svetelné kruhy)

 

SPRACOVANIE ČIERNOBIELYCH NEGATÍVNYCH MATERIÁLOV

  • Základné postupy a princípy spracovania čiernobielych negatívnych  materiálov
  • Chyby pri spracovaní negatívnych materiálov
  • Čiernobiely negatívny vyvolávací proces (pomôcky a postup)

 

SPRACOVANIE ČIERNOBIELYCH POZITÍVNYCH MATERIÁLOV

  • Základné postupy a princípy spracovania čiernobielych pozitívnych materiálov
  • Chyby pri spracovaní pozitívnych materiálov