2014_05 Stanovisko Dr. Pietu

Vážená pani riaditeľka,
ďakujem za pozvanie na obhajobu maturitnej práce T. Pekyho, ktorej by som sa naozaj rád zúčastnil, pretože oceňujem prístup k spolupráci z Vašej strany i výsledok, ktorý sa podarilo dosiahnuť. Žiaľ, nahromadilo sa mi také množstvo vážnych úloh, že jednoducho nie som pánom svojho času. Aspoň písomnou formou (v prílohe a poštou) chcem vyjadriť spokojnosť a radosť nad výsledkom. 

S pozdravom a želaním, aby sa škole i Vám osobne darilo Váš  

Karol Pieta

 

 


...pripájame list so stanoviskom Dr.Pietu: