2014_05 Chystáme sa do sveta...

15 študentov a ich pedagogický dozor, koordinátorka projektu Leonardo Ing. Bibiána Lizáková, v tomto období finišujú s prípravami na odchod do Španielska, kde v termíne 1.-22. júna strávia 3 týždne v španielskej Andalúzii, v meste Úbeda. Študenti už majú za pomoci sprostredkovateľskej agentúry EuroMind vybraté pracoviská, na ktorých budú vykonávať odbornú stáž pod dohľadom mentorov z vybratých podnikov. Svoje požiadavky a preferencie pri výbere pracoviska, ale i hostiteľskej rodiny mohli tlmočiť španielskej strane pri rozhovore na skype 7. mája v anglickom jazyku, kde sa zoznámili s organizátormi zo sprostredkovateľskej agentúry, ktorí ochotne odpovedali na ich otázky.  Ich pracoviskami budú napríklad firma na umelecké spracovanie dreva a lepenky, múzeum hrnčiarstva a hrnčiarske dielne, grafické reklamné štúdiá, fotografické štúdio či  lokálna televízia. 

 Nároky na študentov sú vysoké, už teraz musia študovať odbornú slovnú zásobu nielen v anglickom, ale aj v španielskom jazyku. Po príchode na miesto si budú tieto znalosti doplňovať a prakticky ich využívať, a budú navštevovať aj kurz španielskeho jazyka. Ich práca bude pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná.

Aby však nemysleli len na povinnosti, zúčastnia sa aj bohatého kultúrneho programu. Dva celodenné výlety sú naplánované do miest Malaga a Granada. Ďalšie výlety budú organizované v menších mestách, ako Úbeda, Jaen ale aj Sevilla. Špeciality španielskej kuchyne ochutnajú na „Tapas night“, kde sa stretnú s ďalšími mladými ľuďmi a budú mať možnosť konverzovať v španielskom jazyku.

Tým, ktorí budú mať chuť športovať, bude zabezpečená návšteva športovísk, ako aj každodenná návšteva bazéna. Myslím, že hlavne táto bude výhodou, keďže už teraz sú na mieste 30-stupňové

horúčavy.

Držte nám palce, aby sme to všetko zvládli a vrátili sa v poriadku domov plní zážitkov. Na facebooku sme vytvorili skupinu Leonardo SUS Kežmarok, odkiaľ sa vám budeme ozývať a dokumentovať našu prácu a kde budeme oboznamovať aj verejnosť s výsledkami projektu.