2014_04 pokračujeme v práci

Prieskum inovatívnych a obsahovo vzdelávacích rozširujúcich metód so skvalitneným prístupom ku graficko-počítačovej zručnosti a spoluprácou fotografických digitálnych technológii s IKT technológiami.

Zorganizovanie fotenia a príprava fotoateliéru s využitím zábleskových zariadení a pracou so svetelnou technikou pre fotografovanie interiérovej figurálnej kompozície, viacnásobnej expozície. Praktické cvičenie retuš, orez, kontrast, farebnosť, spracovanie fotografií v grafických programoch.

Tvorba cyklu fotografií v exteriéry. Grafická úprava fotografií s exteriérového fotenia v grafických programoch pod vedením odborného personálu aktivity č.4.8. Zorganizovanie návrhov pre profesionálne fotenie koncept objektu,  základné zásady dokumentárnej fotografie vo vede a technike princípy a uplatnenie fotografie ako súčasti výskumných techník, so zameraním  na poznanú krajinu a jej transformácie. Zorganizovanie a príprava fotoateliéru s využitím zábleskových zariadení a pracou so svetelnou kockou fotografovanie. Makro fotografia a mikro fotografia príprava ich návrhov.  Fotografia v rozličných oblastiach žiarenia, hyperrealistická portrétna fotografia v interiérovej fotografií s využitím štúdiovej techniky. Korekcia návrhov pre využitie bookletu vo výtvarnom diele za pomoci inovatívnych technológií a grafických programov rozširovanie a vylepšovanie fotograficko-grafických znalosti a schopnosti, čím sa  skvalitňuje vyučovací proces, zdokonaľujú a rozvíjajú sa výtvarné výstupy študentov pre finálny výstup. Zámer - myšlienky pre materiálno technické prostriedky a podporu pri tvorbe bookletu. Príprava návrhov pre využitie bookletu PC názorné ukážky – reprodukcie alternatívnych fotografií a videí. Príprava návrhov a požiadaviek pre využitie konceptu bookletu vo výtvarnom diele perspektíva pre fotografiu a video v tvorbe bookletu, nadmerné zveličenie, hypertrofia, zmenená mierka, zmeny pomerov a proporcií zmena detailu k celku. Digitalizácia nadobudnutého prípravného materiálu a nasledovné napálenie na dátový záložný dwd disk.