2014_03 Beseda s Pietom Karolom, PhDr. DrSc.

26. marec 2014 bol pre SUŠ mimoriadny deň

 

Našu školu navštívili vzácni hostia: PhDr. Karol Pieta, DrSc., Štefan Hritz - za Archeologický ústav SAV Nitra, PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka Podtatranského múzea.

 

Prítomní si prezreli doterajší výsledok maturitnej práce študenta Tomáša Pekyho – repliku dreveného lôžka z kniežacej hrobky z Popradu a diskutovali o jednotlivých detailoch prevedenia. Podľa odborného posúdenia postupuje práca v súlade s originálom, pri dohodnutom použití dubového dreva namiesto originálneho (dnes chráneného) tisu. PhDr. Karol Pieta, DrSc. zabezpečí niektoré chýbajúce podklady, ktoré sú potrebné k dokončeniu práce.

 

K. Pieta vyslovil spokojnosť s dosiahnutým výsledkom a vyjadril potešenie nad vysokou profesionalitou študentov a učiteľov školy v ich angažovanosti v oblasti umeleckého remesla a archeologického experimentu.

Spolu s M. Bekessovou sa zástupcom školy poďakovali za príkladnú spoluprácu a vyslovili vôľu pokračovať v spoločnej práci pri sprístupňovaní nášho kultúrneho dedičstva.

 

Žiaci školy mali možnosť zúčastniť sa besedy s PhDr. Pietom o postupoch pri archeologickej vykopávke kniežacej hrobky a jej následnom skúmaní. Pochopili, že práca archeológa je nielen o prezentovaní sa, ale o ťažkej a precíznej dlhotrvajúcej práci.

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Ing.M.Perignáthová (riaditeľka školy)

 

...fotky...