2014_02 Začali sme...

V tejto aktivite sme začali pracovať v týchto oblastiach:

1. vytvorili sme si tematický a časový harmonogram práce.,

2. pripravili sme si materiál na ďalšie spracovanie.