2014_02 Začali sme...

Aktivita sa začala písaním učebných textov Propagácia a reklama, Ing. Mačáková ako odborný personál a učiteľ 1 a Mgr. Girgášová ako odborný personál učiteľ 2.