2014_02 Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže Moje (ne)istoty

...fotky...