2014_01 Ako pokračujeme v práci...

Práca na výrobe repliky posmrtného lôžka nájdeného v kniežacej hrobke pokračuje. Táto práca bola zadaná ako praktická časť maturitnej skúšky žiakovi odboru KRP. Sú už vyrobené niektoré sústružené časti, ako predné a zadné čelo lôžka a balustrády. Lôžko sa vyrába z dubu, hoci pôvodne bolo z tisu.

Ing. Denisa Mačáková

...fotky...