2013_10 VÝSTAVA KNIEŽACEJ HROBKY

 

V dňoch 14. a 15.10.2013 sa žiaci odborov Scénická a kostýmová tvorba a Konzervátorské a reštaurátorské práce za doprovodu  pedagógov zúčastnili exkurzie v Podtatranskom múzeu v Poprade, hlavným cieľom tejto exkurzie bola expozícia Kniežacej hrobky odkrytej v Matejovciach.

Hrobka patrila germánskemu kniežaťu a je z prelomu 4. a 5. storočia nášho letopočtu. Vďaka zachovanej drevenej architektúre a nábytku je kniežací hrob z Popradu jediný svojho druhu v Európe.

Žiaci mali možnosť vidieť vnútorné zariadenie hrobky, nábytok, keramické i bronzové nádoby, aj predmety z bronzu, striebra a zlata, postup reštaurovania nielen drevených artefaktov, ale aj textílií nájdených v hrobke.

Nadšenci si mali taktiež možnosť vyskúšať ručný sústruh, ktorý bol špeciálne poskytnutý žiakom našej školy.  

Okrem toho si žiaci pozreli expozície praveku na Spiši, ľudového textilu a modrotlače, výstavu tvorby Františka Žoldáka a ďalšie.

 

...fotky...