2013_10 Výstava INAKOSŤ v Sabinove

V Kultúrnom centre na Korze v Sabinove od 5. do 30. novembra 2013 sa predstaví verejnosti naša škola prácami žiakov, ktoré dokazujú zručnosť i rozmanitosť v kresbe, grafike, maľbe, fotografii, textile a v dreve.

Výstava je umiestnená v klenutom historickom priestore koncertnej sály, ktorá dáva návštevníkom možnosť aspoň z časti spoznať kvalitu, rozsah a zameranie našej školy. Výber prezentovaných prác sa sústredil na výsledky žiakov, ktoré vytvárali v rámci tematických celkov v odborných predmetoch na hodinách praxe alebo navrhovania.

 

Výstavu s názvom INAKOSŤ si môžete pozrieť
v Kultúrnom centre na Korze v Sabinove, Námestie slobody č. 100, 083 01 Sabinov,
v utorok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do17.00 hod

 

Výstavu nainštalovali pedagógovia: Mgr. Zlatica Svitanová, Mgr. art. Jozef Česla a žiačky III.A / PV1, Jozefína Biláková a Silvia Čakyová.

 

...fotky...

Mgr.art. Jozef Česla