2013_04 Vyučovacia hodina v Kežmarskom múzeu

... fotky...