2013_02 Povinné vyučovanie v kostýmoch

Príspevok o našom poslednom fašiangovom dni, ktorý sme strávili v maskách nájdete na internetovej stránke Kežmarskej televízie (https://ktv.kezmarok.sk/) - v časti Kežmarský magazín č.354 pod názvom "Povinné vyučovanie v kostýmoch".

...viac o tomto netradičnom vyučovaní čítajte ...TU...