2013_02 Adela Piatniková

Adela Piatniková

Vzdelanie:

2001 - 2005         ZSUŠ Kežmarok, odbor Ručné výtvarné spracovanie textílií pod vedením akad. mal. Evy Končekovej

2005 – 2011        Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

  • bakalárske štúdium v Ateliéri voľnej textilnej tvorby akad. mal. Evy Cisárovej – Minárikovej a Mgr. art Ľuby Sajkalovej, ArtD.
  • počas štúdia absolvovala semestrálnu stáž na Ecole Nationale Superieure D’Art v Nancy, Francúzsko
  • magisterské štúdium v Ateliéri priestorových komunikácií + doc. Antona Čierneho na Katedre intermédií a multimédií

 

V súčasnosti pracuje ako pedagogička na Strednej odbornej škole v Bratislave, kde vyučuje Výtvarnú prípravu a Odborné kreslenie. Dlhodobo spolupracuje s Bibianou (medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave) na výtvarných workshopoch.

Východiskový bod jej vlastnej tvorby predstavuje nájdený objekt (objet trouve), ako napríklad kniha či odev, s ktorým pracuje v rámci procesuálneho umenia, priestorových inštalácií, fotografie a videa. Leitmotívom je pamäť - kolektívna a individuálna, pamäť materiálu, amnézia a reminiscencia. Vo svojej diplomovej práci Mo(nu)ment marginálií sa zaoberala predovšetkým ženskou rodinnou pamäťou.

 

Účasť na výstavách a workshopoch
  • 2007 december – január 2008 – MimoAriadna výstava - výstava Ateliéru voľnej textilnej tvorby, galéria Medium, Bratislava
  • 2009 október – účasť na workshope Trať mládeže 60 v Banskej Štiavnici
  • 2010 máj - účasť na workshope  Medzicentrum v Banskej Štiavnici
  • 2010 apríl - účasť na výstave "Ante finem?", Turčianska galéria v Martine
  • 2011 apríl – máj – FADE IN – spoločná výstava Ateliéru priestorových komunikácií+, Galéria PF 01, Bratislava


 

Fotogaléria: 2013_02 Adela Piatniková

Táto fotogaléria je prázdna.