2012_03 Európa v škole

 

- vyhodnotenie (krajské kolo) (...fotky...)

- súťažné práce študentov (...fotky...)