2011_12 Deň otvorených dverí

...video... (reportáž z Dňa otvorených dverí odvysielaná popadskou televíziou TVPoprad dňa 14.12.2011)