2011_12 Deň otorených dverí

...fotky...

...video... (reportáž z Dňa otvorených dverí odvysielaná popadskou televíziou TVPoprad dňa 14.12.2011)