2011_10 Navrhovanie, 3.A (Mgr.M.Kotorová) - LABYRINT

"V blúdení z čiar a dní skúšame nájsť niť, skúšame vidieť cieľ, záblesky svetiel" - toto je citát z piesne Labyrint od skupiny Komayota.Jednoduchý vzorec labyrintu prijalo za svoj mnoho rozličných kultúr po celom svete.Čo na ňom všetkých tak priťahuje? Hrôza,či zábava? Objavili ho kultúry nezávisle na sebe? Aký význam ostáva očiam skrytý?

Tento námet prakticky realizovateľný ako záhrada - či už kamenná alebo živá z rastlín sme urobili vo forme reliéfnej makety - diela hodného vystavenia. Za pomoci ďalších ochotných ľudí vrátane našej pani riaditeľky hľadáme možnosti realizácie v exteriéroch Kežmarku ako aj inštalácie makiet.

Mgr.Milada Kotorová + študenti III.A
 

...fotky...