2.číslo občasníka ČOSi

2. číslo nášho občasníka ČOSi nájdete  ...TU...  (v  *.pdf formáte)