Naša škola prešla nemalou zmenou interiéru vďaka financiám získaným z projektu...

 

Do každej učebne sme zakúpili keramickú tabuľu (pozrite sa ...TU...)

 

Dve učebne sme vybavili interaktívnou tabuľou (pozrite sa ...TU...):

             - učebňu pre všeobecno-vzdelávacie pedmety (č.209)

             - učebňu dejín výtvarnej kultúry (č.304) 

 

V nasledujúcej fotogalérii sa môžete pozrieť ako sme sa popasovali s premenou klasických učební (č.209 a č.304) na učebne interaktívne:

č.209 (celý postup premeny učebne č.209 si môžete pozrieť ...TU...)

...predtým...

...teraz...

 

č.304 (postup premeny učebne č.304 si môžete pozrieť ...TU...)

...predtým...

...teraz...

 

Kompletnou výmenou starých počítačov za nové s nemalou úpravou interéru sme vylepšili aj počítačovú učebňu (č.302):

č.302 (celý postup premeny učebne č.302 si môžete pozrieť ...TU...)

...predtým...

...teraz...

Zriadili sme ďalšiu počítačovú učebňu (č.307):

č.307 (premenu učebne č.307 si môžete pozrieť ...TU...)

...predtým...

...teraz...

Študovňa

Pre študentov sme zriadili v samostatnej miestnosti žiacku knižnicu - študovňu, kde majú prístup k všetkým učebniciam a knihám zakúpeným z projektu, ako aj ku knihám zakúpeným skôr.

 

Ako študovňa za pomoci samotných študentov vznikala si pozite ...TU...

 

 

 

 

Malá zborovňa

Naša takzvaná malá zborovňa, slúži učiteľom na prijímanie rodičov, návštev, alebo na samotnú prípravu učiteľov na vyučovanie. V tejto miestnosti boli pôvodne umiestnené knihy, s ktoými učitelia pracujú. Aj tieto knihy sme presunuli do novovytvorenej študovne, aby k nim mali prístup aj študenti. A priestor malej zborovne sa podľa nás (učiteľov) veľmi spríjemnil.

Ako sa to menilo si pozrite ...TU...

  ... predtým...                                              ... teraz...