Úspečná reprezentácia...

17.05.2011 11:58

 

 Stredná  umelecká  škola, Slavkovská 19, Kežmarok

 

P  O  Ď  A K O V A N  I  E

 Dňa   5. mája  2011,  nás  vzorne  reprezentovali   na  okresných majstrovstvách stredných škôl v atletike  títo žiaci školy :

 

                  HARENDARČÍK  Silvester     1.B   

                  GIACKO  Jakub                   2.A

                  KOŠČÁK  Ondrej                 3.B

                  BJALONČÍK  Radovan          2.B

                  KNAPIK  Michal                   3.B

                  ŠVEJNOHA  Dávid               2.B

                  HANÁČEK  Igor                   2.A

                  THEISZOVÁ  Adriana           3.A

                  KUCOVÁ  Ivana                   3.B

                  BALÁŽOVÁ  Michaela           2.A

                       

   

 

Všetkým     ď a k u j e m    a   vyslovujem

 

p o c h v a l u   !

 

Prajem Vám mnoho ďalších športových úspechov !

 

                                  Ing. Marta  Perignáthová

                                          riaditeľka   školy