Účasť na odbornom seminári venovanom 150. výročiu narodenia Martina Kukučína v Revúcej

16.05.2010 20:11

Dňa 14.mája 2010  sa uskutočnil odborný seminár venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína v Revúcej, meste, kde bolo otvorené jedno z prvých slovenských gymnázií, a zároveň miesto, kde tento velikán slovenskej literatúry pôsobil.  Pedagógovia Strednej umeleckej školy v Kežmarku  Mgr. Alena Trembová, Bc. Peter Korkoš spolu s pani riaditeľkou Ing. Martou Perignáthovou sa zúčastnili na tomto seminári, pretože naša škola aktívne spolupracuje s rodnou obcou Marina Kukučína Jasenovou. Slávnostnú atmosféru tohto podujatia umocnili vystúpenia členov spevokolu zo ZUŠ v Revúcej a chlapčenského spevokolu zo Seliec v Chorvátsku. Po privítaní hostí z vedeckých kruhov Slovenska boli osobitne privítaní aj hostia z Chorvátska z ostrova Brač. Chorvátsko a Slovensko spája osobnosť Martina Kukučína, pretože po odchode zo Slovenska pôsobil práve na ostrove Brač v Chorvátsku, ktorý sa stal jeho druhým domovom.

Po privítaní účastníkov  sme si  vypočuli hodnotné príspevky literárnych vedcov prof. PhDr. Ondreja Sliackého Csc a prof. PhDr. Jána Kačalu DrSc. k odbornému semináru.

Po skončení odbornej časti seminára naša cesta smerovala k budova  Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej,  kde sme absolvovali prehliadku starej i novej budovy.

Účasť na tomto podujatí v nás zanechala hlboké dojmy. Viacerí  z nás pracovali s dielom Martina Kukučína  v priebehu  celého školského roka, s úctou a obdivom sme kráčali po jeho stopách. Jeho odkaz literárny aj ľudský  inšpiruje aj v súčasnosti, budeme sa k nemu vracať.

 

... F O T K Y ...