Rozlúčka s absolventmi

04.06.2019 09:51

V pondelok sme  sa slávnostne rozlúčili s našimi absloventmi, ktorí si zároveň prevzali maturitné vysvedčenia. Prajeme im v ďalšom živote len to najlepšie.

Pani riaditeľka sa absolventom prohovorila týmito slovami:

 

Vážená pani predsedníčka školskej maturitnej komisie, milí kolegovia, absolventi!

Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. Niektoré pretrvajú akoby večnosť, iné sú len krátke okamihy, ale rovnako významné. Všetky jednotlivé kúsky dotvárajú skladačku nášho života. Medzi najkrajšie časti tohto diela patria aj určite okamihy na strednej škole. Tá vám pred pár rokmi otvorila svoje brány a dala možnosť sa stať súčasťou formovania, ktoré urobí z ustráchaných žiakov vyspelých študentov.


Všetky spomienky na tie krásne štyri roky ožívajú určite v každom z vas i v každom z  nás. Veď ako by sme mohli nechať uniknúť myšlienku na to, ako sme vítali vyľakaných prvákov a vzbudzovali v nich rešpekt. Ten naďalej pretrváva, aj keď sú z vás už nebojácni  absolventi.


Asi najťažšie, no o to krajšie, s Vami prežívali terajšie triedne učiteľky Ing. Dominiková a Mgr. Kavaschová  a v 4.B  aj predchádzajúci tr. učitelia kolega  PaeDdr. Paľonder a Mgr. Stašenková.

Dnes máte príležitosť sa im poďakovať  a aj  ostatným vyučujúcim za odovzdané vedomosti, možno pomoc, či usmernenie.

Za seba aj za vás im ďakujem. Verím, že odchádzate nielen s maturitným vysvedčením, ale aj múdrejší a zručnejší.

Moje ďakujem patrí aj predsedníčke školskej maturitnej komisii, predsedom predmetových maturitných komisií, kolegom  a  tiež p. zástupkyni - koordinátorke maturitných skúšok za zvládnutie organizácie maturitných skúšok a celú administratívu s tým spojenú.

Na záver myšlienka:

Nemusíte byť v niečom skvelí, aby ste začali. Ale musíte začať, aby ste sa stali skvelými.

A čokoľvek v živote príde, nevzdávajte sa, bojujte! A buďte vďační, rodičom, učiteľom, ľuďom, ktorých v živote stretnete...

 

Oznámte nám dôležité udalosti  vo Vašom živote– ukončenie štúdia, svadby...

A príďte náš navštíviť, brány školy sú stále pre Vás otvorené

Tým, ktorým maturitné skúšky nevyšli, život ide ďalej. Pripravte sa, pracujte, aby ste to v septembri dali. Využívajte čas na prípravu.

 

Cenu riaditeľky školy za najlepšie maturitné práce udeľujem:

Za odbor FD: Gabriele Mašlonkovej a Lenke Riššovej

Za odbor PV: Alene Hagovskej a Silvii Paučíkovej

Prajem Vám, aby ste naďalej tvorili a využívali dary, ktoré máte a zručnosti, ktoré ste tu v škole získali.

 

...fotogaléria...