PROJEKTOVÝ DEŇ - fotografovanie dravcov

17.05.2011 21:53

Študenti 1.-3. ročníka Strednej umeleckej školy  odboru Fotografický dizajn sa dňa 4.mája 2011 na futbalovom štadióne v Kežmarku zúčastnili akcie s názvom PROJEKTOVÝ DEŇ – VÝUVKOVÝ PROGRAM – ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA.

Vďaka účasti na tejto akcii si študenti vyskúšali fotografovanie dravcov. Celú akciu organizovala spoločnosť sa ochranu dravých vtákov Zayferus, ktorá sa zoberajá činnosťami súvisiacimi s dravcami a ich propagáciou ako napr.: ochrana a záchrana dravcov, prednášky a ukážky pre školy, odchovy mláďat dravcov...

 

 ...fotky...

 

Spracovala: Mgr.N.Podolinská