Potulky Kremnicou a Bratislavou

16.06.2011 22:04

Mesiac jún bol vďaka dvom aktivitám prebiehajúceho projektu "Premena tradičnej školy na odernú" plný potuliek po významných mestách Slovenska. Išlo o aktivity 3.4. - Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika a 4.3. - Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry. Cieľom našich exkurzií bolo získanie nových poznatkov z predmetov Ekonomika a Dejiny výtvarnej kultúry a umožniť žiakom priamy kontakt s inštitúciami, pamiatkami a ľuďmi, ktorí s týmito oblasťami súvisia. Okrem náučného a vzdelávacieho zamerania mali exkurzie aj iný, empatický rozmer a to , že sa kolektívy jednotlivých tried sa zocelili a zabavili. Naša pozornosť bola zameraná na Mesto Kremnica, kde sme navštívili starobylú Mincovňu ako najdôležitejšiu inštitúciu mesta, ktorá Slovensko reprezentuje všade vo svete. S ňou súvisela návšteva Múzea mincí a medailí, ktorá bola ocenená ako jedna z najlepších expozícií v Európe. Aby sme vážnosť trochu odľahčili, navštívili sme Múzeum gýča, ktoré sme zaplnili smiechom a množstvom našich spomienok. Nevynechali sme ani návštevu Mestského hradu, kde sa nachádza jeden z najkrajších neskorogotických kostolov na Slovensku. Odvážlivci vyšliapali na kostolnú vežu, odkiaľ mali nádherný výhľad na Kremnicu a jej okolie. Taktiež si tam mohli pozrieť, ako vyzerá karner s ozajstnou kostnicou. Po doplnení energie obedom v miestnej reštaurácii sme zašli pozrieť kolegov z umeleckej branže do Školy úžitkového výtvarníctva. Dovolili nám nahliadnuť do umeleckých ateliérov a umožnili prehliadku tohtoročných maturitných prác. Neobišli sme ani Múzeum so zbierkou umenia z 15. – 18. storočia. Pobyt v Kremnici bol pre nás veľmi prínosný, hoci náročný a ani počasie nám veľmi neprialo.   

Ďalšie dni exkurzií sme strávili v Bratislave, kde náš program bol časovo náročnejší a náplňou bohatý a zaujímavý. Z oblasti Ekonomiky sme navštívili Národnú banku Slovenska, kde sme si prešli expozíciu euro meny a vypočuli si zaujímavú prednášku o úlohách a funkciách NBS v EÚ. Naše potulky ďalej pokračovali v priestoroch Mirbachovho a Pálffyho palácov, ktoré spravuje Galéria Mesta Bratislavy. Tam mali žiaci možnosť priamo zhliadnuť diela, o ktorých sa v škole učia a vychutnať si ich tak úplne naživo. Veľmi zaujímavou skúsenosťou pre žiakov bola návšteva aukčnej spoločnosti SOGA, kde si vyskúšali, ako prebieha aukcia umeleckých diel a zistili, že v umeleckých kruhoch je umenie vysoko hodnotené. Dóm sv. Martina, ktorý sme nemohli obísť, nám predstavil miestny diakon, ktorý veľmi pútavou a odľahčenou formou a držal žiakov v nemom úžase. Jeho prednáška nás obohatila o mnohé doposiaľ nepoznané príbehy spojené s jednotlivými umeleckými dielami v katedrále. Donnerov sv. Martin so žobrákom bol úchvatný. Zažili sme aj večernú atmosféru Bratislavy s vysvietenými uličkami a krásnymi stavbami hlavného mesta.

Uskutočnenie obidvoch exkurzií bolo umožnené vďaka realizácii projektu „Premena tradičnej školy na školu modernú“, ktorého aktivity sú financované zo zdrojov EÚ. Preto aj v tomto prípade mali žiaci hradené všetky náklady (cestovné, ubytovanie a stravu) spojené s našimi júnovými potulkami. Už teraz sa tešíme na septembrové výjazdy plné poznatkov a umenia!

 

 

Spracovali: Mgr.M.Bačová, Ing.Anna Dominiková