PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

14.02.2010 22:37

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Slavkovská 19, 06001 Kežmarok

  

Umenie má veľký význam v živote človeka. V dnešnom pretechnizovanom svete je potrebné rozvíjať duševné a citové naplnenie. Umenie ako také sa môže stať zárukou toho, aby sa človek nerozvíjal jednostranne, ale aby rástla celá jeho osobnosť. Umenie človeka vychováva a formuje. Jedna zo základných oblastí formovania človeka je výchovno-vzdelávací proces aj mimo školskej dochádzky teda využitie voľného času. Súčasťou tejto krúžkovej činnosti v rámci voľného času je učiteľ, odborník, tvorca a organizátor tohto procesu.

 

Stredná umelecká škola v Kežmarku a jej kvalifikovaní pracovníci Vám ponúkajú tieto krúžkové činnosti:

 

PONUKA  KRÚŽKOVEJ  ČINNOSTI 

 

1. Seminár dejín  umenia

 

Vedúci krúžku: Mgr. Miroslava Kovalčíková

Stručná náplň:           

- prednášky z dejín umenia

- rozšírenie vedomostí z histórie umenia, detaily...

- vysvetlenie problematiky

 

2. Nemecký jazyk

 

Vedúci krúžku: Mgr. Lucia Dudžáková

Stručná náplň:  

- príprava na maturitu na vyššej úrovni

- konverzácia – čítanie textov, počúvanie, rozhovor, rozšírenie slovnej zásoby

- gramatická časť – cvičenia, použitie gramatických pravidiel, práca so slovníkom

 

3. Anglický jazyk

 

Vedúci krúžku: Mgr. Anna Lojeková, Mgr. Stanislav kovalčík

Stručná náplň: 

- konverzácia – čítanie textov, počúvanie, rozhovor, rozšírenie slovnej, zásoby, piesne, časopis

- gramatická časť – cvičenia, gramatické pravidlá, práca so slovníkom

 

4. Krúžok šitia

 

Vedúci krúžku: Ing. Anna Dominiková,  Mgr. Zlatica Svitanová

Stručná náplň:

- základy šitia

- ručné techniky

- nadobudnutie vedomostí a zručností

 

5. Krúžok ručných prác

 

Vedúci krúžku: Ing. Anna Dominiková, Mgr. Zlatica Svitanová

Stručná náplň: 

- ručné techniky – čipkárske techniky, paličkovanie, pletenie,...

- techniky farebnej úpravy textilu – batika

- nadobudnutie vedomostí a zručností

  

6. Figurálne kreslenie

 

Vedúci krúžku: Mgr. Art. Kamil Kozub

Stručná náplň:  

- príprava na vysokú školu

- kreslenie figúry – základy anatómie, proporcií, zobrazovanie ľudského tela

- osvojenie techník kreslenia

- rozšírenie znalostí a skúseností v kresbe

 

7. Krúžok maľby

 

Vedúci krúžku: Mgr. Stanislav Kovalčík                   

Stručná náplň: 

- príprava na vysokú školu

- osvojenie rôznych techník maľby

- rozšírenie znalostí a skúseností v maľbe

 

8. Literárny krúžok

 

Vedúci krúžku: Mgr. Eva Sroková   

Stručná náplň: 

- zaujímavosti z oblasti literatúry

- príprava na maturitné skúšky

- príprava na súťaže, vlastná tvorba žiakov

 

9. Literárno-dramatický krúžok

 

Vedúci krúžku: PaedDr. Jarmila Dobešová - Serbinčíková 

Stručná náplň:  

- príprav programov k rôznym kultúrno-spoločenským udalostiam                        

- Vianoce v škole

- záujmová umelecká činnosť

- príprava na súťaže

 

10. Spoločenské tance

 

Vedúci krúžku: Gertrúda Scholtzová           

Stručná náplň:   

- základy tanca

-  spoločenské správanie, spoločenský protokol

-  organizovanie spoločenských stretnutí

 

11. Fotografický krúžok

 

Vedúci krúžku: Mgr. Marek Hajkovský       

Stručná náplň:   

- novinky z oblasti fotografie

- digitálna fotografia

- fotografia a počítač

- príprava na prehliadky a súťaže

 

12. Šachový krúžok

 

Vedúci krúžku: Mgr. Marcel Hanina

Stručná náplň:   

- základné šachové techniky

- školské turnaje

- príprava na vyššie šachové súťaže

 

13. Počítačová grafika

 

Vedúci krúžku: Mgr. Art. Marek Rusňák    

Stručná náplň:  

- grafický program CorelDraw, Photoshop,

- reklama a počítače

- navrhovanie projektov

 

14. Krúžok internetovej komunikácie

 

Vedúci krúžku: RNDr. Danica Hanuliaková

Stručná náplň:   

- vyhľadávanie informácií na  internete

- elektronická pošta

 

15. Krúžok informatiky a výpočtovej techniky

 

Vedúci krúžku: Mgr. Jarmila Zoričáková

Stručná náplň:      

- textový editor Word

- tabuľkový procesor Excel

- prezentačný program PowerPoint

 

16. Športové hry

 

Vedúci krúžku: Mgr. Peter Toporcer

Stručná náplň:    

- loptové hry

- atletika

- príprava na športové súťaže

 

17. Turisticko - poznávací krúžok

 

Vedúci krúžku: Mgr. Ľuboslava Harabinová           

Stručná náplň:      

- spoznávanie okolia Kežmarku

- víkend a voľný čas

 

18. Zdravá škola

 

Vedúci krúžku: Mgr. Anna Lojeková

Stručná náplň:     

- správne a zdravé stravovanie

- životný štýl

- zdravotnícka príprava, príprava zdravotníckej hliadky na súťaže

 

19. Umelecko-modelársky krúžok

 

Vedúci krúžku:  Bc. Vladimír Reznický

Stručná náplň:           

- práca s drevom

- práca so sádrou

- práca s plastelínou

  

Milí žiaci a študenti,

 ponuku rozšírime o ďalšie krúžky podľa Vášho návrhu a požiadaviek.