Petzvalová fotografia

23.11.2010 11:38

Dňa 16. októbra 2010 sa uskutočnil nultý ročník Plenéra fotografov, ktorý mesto Spišská Belá pripravilo v rámci Medzinárodného festivalu fotografie. Prihlásilo sa 16 účastníkov, vrátane študentov odboru fotografický dizajn zo Strednej umeleckej školy v Kežmarku.

Hlavnou témou bolo "Mesto Spišská Belá". Táto téma bola rozdelená do troch podtém:

1.     „STREET“ – život a ľudia v meste

2.     Architektúra

3.     Krajina

 

 

1.a 2. miesto získal za fotografie Symetria a Zabezpečenie Nórbert Milán ( študent 3.ročníka Strednej umeleckej školy v Kežmarku)

3. miesto získala fotografia krajiny od Márie Škvarekovej (študentka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici)

 

Tieto a zároveň i ostatné súťažné fotografie má verejnosť možnosť vidieť v múzeu J.M. Petzvala do 26.novembra 2010 alebo na webovej stránke mesta Spišská Belá v sekcii fotogaléria.

 

Spracovala: Mgr.N.Podolinská