Návšteva divadelného predstavenia a kaštieľa Strážky

16.09.2019 09:25

Dňa 11.septembra žiaci tretích a štvrtých ročníkov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku navštívili SNG kaštieľ Strážky, kde si okrem expozície a diel maliara Ladislava Mednyanského prezreli interiér a zariadenie kaštieľa. Zároveň sme zhliadli známu hru slovenského dramatika Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva v interpretácii študentov popradského bilingválneho gymnázia. Hra bola naštudovaná zaujímavo a výkony hercov podčiarkovali vždy aktuálne témy ľudskosti a cynizmu, obety a zrady, súcitu a egoizmu v situáciách a v časoch kríz, ale predovšetkým vojen. Predstavenie bolo pre nás hlbokým zážitkom.
Mgr. Eva Sroková