Metamorfózy dreva Nižná 2010

09.05.2010 20:17

V dňoch 6.-7.mája 2010  sa študenti Strednej umeleckej školy z Kežmarku zúčastnili na celoslovenskej súťaži Metamorfózy dreva Nižná 2010. Vyhlasovateľom  súťaže bolo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

V kategórii bytové doplnky sa študent Daniel Tropp (3.C, odbor konzervátorské a reštaurátorké práce) s plastikou "Žena" umiestnil na 1.mieste. V kategórii úžitkové umenie sa študent Dávid Korkoš (3.C, odbor konzervátorské a reštaurátorké práce) s reliéfom "Vyrezávane hodiny" umiestnil na 2.mieste.

Počas súťaže prebiehali aj tvorivé dielne, kde úlohou študentov bolo vyrezávať anjela. Tieto tvorivé dielne zvládol najlepšie náš študent Daniel Tropp, jeho prácu porota ohodnotila ako najlepšie zvládnutú rezbu .

Vďaka patrí škole a pedagógom ktorí vedú študentov k tvorivej práci počas štúdia a rozvíjajú ich talent a tak dosahujú krásne výsledky. Vďaka za školu, ktorú máme v našom meste a kraji, ktorá pokračuje v tradíciách našich predkov v umeleckoremeselných odboroch aj v dnešnej pretechnizovanej dobe.

 

Študentom gratulujeme a tešíme sa z úspechu, ktorým reprezentovali nie len seba, ale zároveň aj našu školu.

 

Spracoval: Bc.Peter Korkoš

 

... KATALÓG...

... F O T K Y ...