Kritéria na prijatie uchádzačov pre šk.r. 2011/2012 v 1.kole prijímacích skúšok

23.03.2011 08:48

Vážení uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

zverejňujeme pre Vás

"Kitéria na prijatie uchádzačov pre šk.r. 2011/2012"

pre jadnotlivé študijné odbory:

 

8260 600 propagačné výtvarníctvo

8264 603 konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo

8270 600 scénická kostýmová tvorba

8297 600 fotografický dizajn

kritériá

 

3446 400 grafik tlačových médií

6451 200 aranžér, aranžérka

kritériá