Keramický workshop na SUŠ

24.04.2011 00:00

 

Dňa  13. apríla  2011 sa na Strednej umeleckej škole v Kežmarku uskutočnil keramický workshop, ktorý viedol  keramický majster Peter Smik z Annogallery v Poprade. Workshopu sa zúčastnili žiaci 2. ročníka, odbor propagačný výtvarník  s pedagógom Mgr. Stanislavom Kovalčíkom.

Školiteľ  oboznámil žiakov so základnými  zásadami práce s hlinou, s používaním pomôcok pri modelovaní a záverečných úpravách.

Žiaci si vyskúšali modelovanie z hlineného plátu. Vytvárali jednoduché nádoby a učili sa ich dekorovať plošnými a reliéfnymi detailmi. Keramický majster ochotne pomáhal pri technických problémoch a názorne vysvetľoval technologické postupy. Ich práce budú po vysušení a vypálení  v ďalšom workshope glazované.

Workshop bol veľmi úspešný, umožnil žiakom zoznámiť sa so základmi keramiky. Všetci žiaci boli prácou s pre nich novým materiálom plne zaujatí a vytvorili pekné dielka.