Fotografická súťaž s názvom „Hory mi učarovali.......“

11.08.2011 18:40

 

Propozície fotografickej súťaže

 

Stredná umelecká škola a Občianské združenie „Škola umenia“

 

vyhlasujú fotografickú súťaž s názvom

„Hory mi učarovali.......“,

pre študentov 1., 2., 3. ročníkov fotografického odboru našej školy.

 

Žijeme priamo obkolesení horami a často, okrem pohľadu, im nevenujeme žiadnu pozornosť a samotná príroda ukrýva nádherné tajomstvá, ktoré mnohým ľuďom učarovali na celý život alebo ho aspoň na čas poznačili. Práve na ľudí, ktorí hory okolo nás milujú, no i ochraňujú a sú s ňou v tom najužšom kontakte, je zameraná naša fotografická súťaž, ktorá má poodkryť kúsok života ľudí, ktorí hory milujú z rôznych uhlov pohľadu a tak nám vštepujú, niekedy nevedomky, kúsok svojho pohľadu na ne.

Zámerom celej súťaže je pohľad na hory očami ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom s horami spätí -horská služba, ochrancovia prírody, lesná stráž, horskí vodcovia, chatári, horskí nosiči... Formou reportáže o vybranom konkrétnom človeku má autor vystihnúť osobnosť vybranej osoby a jej úlohu pri ochrane a zveľaďovaní hôr v našom okolí. Súťaž má spojiť enviromentálny rozmer s ľudským práve spojením prírody a človeka, ktorí nemusia vždy znamenať konflikt, ale práve poukázať na možnosť súžitia a kooperácie týchto dvoch subjektov.

 

Zadanie:

zhotovenie 10 kusov reportážnych fotografií formátu A3 o jednom vybranom človeku, ktorý má niečo spoločné s horami v oblasti Vysoké Tatry, Slovenský Raj, Pieniny

Hodnotiaca porota:  

     Mgr.art. Marek Rusňák

     Mgr. Marek Hajkovský

     PaedDr. Ladislav Majoroši

Začiatok súťaže: 4. 4. 2011

Odovzdanie prác: 2. 5. 2011

Ocenenie pre výhercu: 100 eur

Zo všetkých zhotovených fotografií bude realizovaná výstava.