EĽRO

16.07.2019 13:49

V dňoch 12. až 14. júla 2019 sa v našom meste uskutočnil 29. ročník festivalu Európske ľudové remeslo. Naša škola sa každoročne zúčastňuje tohto festivalu, a to predajom žiackych prác v stánku, predvázaním remesiel, ale i prípravou tvorivých dielní pre deti. Tento rok si za pomoci našich žiakov a pedagógov si deti maľovali obrázky na sklo, na kamene, nechali si na tvárach pristáť motýlikov, tygríkov, spidermanov...